Jis ne mere suunat se mohbbat ke

0
102
Jis ne mere suunat se mohbbat ke
Jis ne mere suunat se mohbbat ke