Atar lagae aurat je ghuman te pyare nabi saw jo frman

0
101
Atar lagae aurat je ghuman te pyare nabi saw jo frman
Atar lagae aurat je ghuman te pyare nabi saw jo frman

Atar lagae aurat je ghuman te pyare nabi saw jo frman