Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal

0
94
Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal
Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal