Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal

0
229
Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal
Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal