Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal

0
187
Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal
Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal