Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal

0
21
Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal
Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal