Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal

0
66
Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal
Agar Badan Ya Chehree Par Koi Dhag Lag Jahe Toh Kiya Karna Chaheye Qurani Hal