Sadqa Kis Kisam Ke Insan Ko Dena Sub Se Bufedh Hai

0
55
Sadqa Kis Kisam Ke Insan Ko Dena Sub Se Bufedh Hai
Sadqa Kis Kisam Ke Insan Ko Dena Sub Se Bufedh Hai