Sadqa Kis Kisam Ke Insan Ko Dena Sub Se Bufedh Hai

0
102
Sadqa Kis Kisam Ke Insan Ko Dena Sub Se Bufedh Hai
Sadqa Kis Kisam Ke Insan Ko Dena Sub Se Bufedh Hai