sub-se-pehle-allah-tallah-neh-kiya-paida-ki

0
92
sub-se-pehle-allah-tallah-neh-kiya-paida-ki
sub-se-pehle-allah-tallah-neh-kiya-paida-ki