Jab Mard Aur Aurat Dono Ke Janazey Ajahe Toh Imam Ke Samne KIs Ko Rakhna Chaheye

0
2167
Jab Mard Aur Aurat Dono Ke Janazey Ajahe Toh Imam Ke Samne KIs Ko Rakhna Chaheye
Jab Mard Aur Aurat Dono Ke Janazey Ajahe Toh Imam Ke Samne KIs Ko Rakhna Chaheye