Jab Mard Aur Aurat Dono Ke Janazey Ajahe Toh Imam Ke Samne KIs Ko Rakhna Chaheye

0
2097
Jab Mard Aur Aurat Dono Ke Janazey Ajahe Toh Imam Ke Samne KIs Ko Rakhna Chaheye
Jab Mard Aur Aurat Dono Ke Janazey Ajahe Toh Imam Ke Samne KIs Ko Rakhna Chaheye