jadeh shetan khe jannat ma bhahir kadhyo weyo

0
72
jadeh shetan khe jannat ma bhahir kadhyo weyo
jadeh shetan khe jannat ma bhahir kadhyo weyo
jadeh shetan khe jannat ma bhahir kadhyo weyo
jadeh shetan khe jannat ma bhahir kadhyo weyo

jadeh shetan khe jannat ma bhahir kadhyo weyo

LEAVE A REPLY